Uitgangspunten en voorbereidingen installatie

Uitgangspunten installatie 

 • De ondergrond waarop de vloerafwerking wordt geïnstalleerd is blijvend droog (een dampwerende folie of een goed geventileerde kruipruimte is aanwezig), voldoende vorm- en drukvast, vlak, schoon en vrij van stucresten ed.
 • Het restvochtpercentage in de ondergrond bedraagt maximaal: 4% met terugloop voor zandcement dekvloeren of beton en 0,5% voor anhydriet vloeren.
 • Zandcement dekvloeren zijn voor installatie van de vloerafwerking minimaal 28 dagen oud.
 • De ruimte(s) zijn voor aanvang van de installatie van de vloerafwerking volledig ontruimd en staan alleen ter volledige beschikking van de EPI Partner, tijdens de gehele duur van de installatie.
 • De klimatologische omstandigheden ter plaatse zijn bij aanvang van de installatie:
 • De omgevingstemperatuur is minimaal 15° en maximaal 30° Celsius, de meest optimale omgevingstemperatuur is 18° Celsius.
 • De relatieve luchtvochtigheid bedraagt minimaal 45% en maximaal 80%.
 • De vloertemperatuur bedraagt minimaal 10° Celsius en minimaal 3° boven dauwpunt.
 • Indien van toepassing is het opstookprotocol voor vloerverwarming volledig doorlopen voordat de installatie van de vloer kan worden gestart.
 • Alle ruimte(s) waar een vloerafwerking wordt geïnstalleerd zijn goed verlicht, wind- en waterdicht.
 • Stroom en water worden gratis aan de EPI Partner ter beschikking gesteld.
 • De ondergrond is vanaf de week voor aanvang van de installatie van de vloerafwerking volledig droog.
 • Een goede werk-/mengplek (binnen) is in te richten voor het opstellen en mengen van de producten.
 • Vloerpotten en/of putten zijn vooraf waterpas en op de juiste hoogte gesteld.
 • Vooraf verstrekte kleurstalen zijn ter indicatie en kunnen mogelijk afwijken van de geïnstalleerde EPI vloer.
 • Constructieve dilataties in de ondergrond worden altijd door ons gerespecteerd en doorgezet in de EPI vloer.
 • Geen enkele ruimte is stofvrij, het inwaaien van stofdeeltjes en-/of vervuiling tijdens de installatie van de EPI vloer is vrijwel nooit volledig te voorkomen.
 • Een EPI vloer is ondergrond volgend.

Voorbereidingen installatie

We gaan er vanuit dat de volgende zaken in orde zijn voordat de EPI Professional de vloerafwerking gaat installeren:

 • Alle liggende delen in de ruimte zijn stofvrij gemaakt (denk hierbij aan bovenzijde deuren, kozijnen, vensterbanken, keuken ed.).
 • Om extreme temperatuurverschillen als gevolg van bijvoorbeeld zonlicht op de vloer tijdens de installatie te voorkomen zijn de raampartijen voorzien van een geschikt afdekmateriaal.
 • De ruimte is stofvrij gemaakt met een stofzuiger en niet alleen met een bezem en/of handveger.
 • Stel de thermostaat in op een constante temperatuur van 18° Celsius voor de gehele installatieperiode van de vloerafwerking, ook ’s nachts.

Na oplevering

De eerste dagen na de oplevering is de nieuwe vloer nog erg kwetsbaar.

 • De vloerafwerking is na 3 x 24 uur volledig mechanisch belastbaar.
 • De vloerafwerking is na 7 x 24 uur volledig belastbaar.

Bovenstaande tijden gelden bij ca 21° Celsius en een relatieve luchtvochtigheid van ca 65%.

Wij raden je aan om de vloer minimaal 48 uur niet te belasten en ook de eerste tien dagen na oplevering de vloer nog niet nat te reinigen. Let op: vochtig schoeisel en/of sokken is een chemische belasting en kan mogelijk vlekvorming veroorzaken. Bescherm indien nodig de vloerafwerking goed met een geschikt afdekmateriaal en vermijd schuiven om mechanische beschadigingen (krasvorming) te voorkomen.